Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Μάθημα - Διάλεξη την Παρασκευή 28 Απριλίου

Φούκης Χαράλαμπος
Διδ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θέμα : Η Βασική Εκπαίδευση στα Ύστερα Χρόνια της Οθωμανοκρατίας στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. 
Διοίκηση, Οργάνωση και Λειτουργία.