Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

Οι εγγραφές και οι ενότητες !

Οι εγγραφές είναι 225 !

Πολλοί έχουν εγγραφεί σε πάνω από μία ενότητα !

Αναλυτικά έχουμε :

Ανθρωπιστικές    :   56
Κοινωνικές          :  121
Θετικές               :    53
Τέχνες                :    44
Πρωτ. Τομέας    :    78
Επαγγ. Προσαν. :   14
Μεταπτυχιακά    :  18  ( εκ των οποίων 10, στην έρευνα )

εκ της Γραμματείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου