Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Το μάθημα της Παρασκευή 31 Ιανουαρίου

Θέμα : ο Μιχαήλ Ψελλός και ο φίλος του Μοναχός Ηλίας

Αλέξανδρος Αλεξάκης
Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Πρόεδρος του
Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου