Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Θέματα Μεταπτυχιακών !

Καθηγητής κ. Α. Παπαϊωάννου :

Όσοι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι., έχουν εγγραφεί στο Τμήμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Ε.Α.Π., μπορούν να αναλάβουν την εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας 16 περ. σελίδων, έπειτα από συνεννόηση και συνεργασία με τον επιβλέποντα και διδάσκοντα καθηγητή του Δ.Ε.Α.Π.. Η μεταπτυχιακή εργασία, βιβλιογραφική - ερευνητική πρέπει να υποστηριχτεί μέσα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Στη φοιτήτρια - φοιτητή που θα υποστηρίξει την εργασία χορηγείται Βεβαίωση και, εφόσον η εργασία κριθεί δημοσιεύσιμη, περιλαμβάνεται στην υπό έκδοση Επιστημονική Επετηρίδα του Δ.Ε.Α.Π..

Έχουν ήδη αναλάβει θέμα εργασίας οι φοιτήτριες/φοιτητές :

1. Βασιλική Βάββα : Εξωτερική πολιτική και στρατιωτική διπλωματία του Παροικιακού Ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα.

2. Κωνσταντίνα Βλάχα: Η ελληνική οικονομική πολιτική μετά την Απελευθέρωση (Οκτώβριος 1944). [Βιβλιογραφική έρευνα].

3. Δημήτριος – Στέφανος Γκρίγκας: Διμερείς εμπορικές σχέσεις Ελλάδας – Ινδίας και προοπτικές επέκτασης των ελληνικών επιχειρήσεων στην ινδική αγορά.

4. Ανθούλα Εφαπλωματά: Από την Ιστορία του ελληνικού γραμματοσήμου: ο « Ἑρμής ».

5. Ζαχαρούλα Ζεμπίλη: Η ελληνικότητα των Καλάς. Ένας διαχρονικός ελληνικός πολιτισμός στα βάθη της Ασίας (4ος αιώνα. π.Χ. ὼς σήμερα).

6. Γεώργιος Ζωίδης: Από τη μεγάλη μουσική μας παράδοση: το πολυφωνικό τραγούδι του Πωγωνίου.

7. Κωνσταντίνα Κίτσου: Πάργα, εκκλησίες και μοναστήρια. (Iστορική επισκόπηση).

8. Κώστας Κουλούρας: Το γραμματόσημο και οι Απελευθερωτικοί Αγώνες του Έθνους: Ήπειρος 1912 – 1914.

9. Ειρήνη Κουμπούρη: Συμβολή στη λαογραφία των Αχαρνών: Ήθη και έθιμα.

10. Μιχάλης Κουτσός: Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η αναγκαιότητα της ίδρυσής της. Ο Γεώργιος Σταύρος.

11. Νίκη – Ειρήνη Λαμπρίδη: Οι πηγές της τοπικής Ιστορίας: η «Χρονογραφία τῆς Ἠπείρου» του Π. Αραβαντινού.

12. Κωνσταντίνα Μάγκου: Οικονομική δραστηριότητα της Προσωρινής Διοικήσεως της Ελλάδος (1825) [ειδήσεις από τη Γενική Ἐφημερίδα τῆς Ἑλλάδος].

13. Κωνσταντίνα Μακρή: Η βασική εκπαίδευση στην Αμαλιάδα στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα.

14. Νικόλαος Μαντζούρας: Το Ταχυδρομείο και η ιστορία του.

15. Αγγελική Μικάλλου – Jourdan: Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Ελληνική Κοινότητα της Λυών Γαλλίας.

16. Αριστέα Μουλά: Η οργάνωση της δημόσιας υγείας την περίοδο του μεσοπολέμου.

17. Σωτηρία Μυριούνη: Ο Γ. Κόντης και η σχολική Αριθμητική (1850).

18. Ελένη Μπακίρα: Εκλαΐκευση και σύγχρονες κατευθύνσεις της κοινωνικής υγιεινής.

19. Ολιέτα Πόλιου: Εκδοτικά σύμμεικτα (Νεοελληνικός Διαφωτισμός 1701 – 1821).

20. Όλγα Πότση: Η βασική εκπαίδευση στο Κεφαλόβρυσο την εποχή του μεσοπολέμου.

21. Ευφροσύνη Πυρκατή: Η Ἑλληνική Κοινότης Ἀλεξανδρείας. Το ιστορικό Καταστατικό.

22. Βασίλειος Σακαρίκος: Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964 και το π. «Διδασκαλική Δρᾶσις».

23. Χρυσόστομος Σιαράβας: Ο Χρυσόστομος Τσιοκώνας και η εποχή του.

24. Νικόλαος Σουτόπουλος: Η ελληνική γλώσσα στα Βαλκάνια. Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αλβανία (Κορυτσά).

25. Ειρήνη Σπαντιδάκη: Η Κνωσσός του Έβανς. Βιβλιογραφικά σύμμεικτα.

26. Σεβαστή Σταμούλη: Ο καπετάν Μιχαήλ Κόρακας και η εποχή του.

27. Ιωάννης Τραγουδάρας: Ο Νόμος ως μέσο νομικής υποταγής της κοινωνίας.

28. Βασιλική Τσώνη: Εκκλησίες και μοναστήρια του Δελβινακίου. Μουσειοπαιδαγωγική προσέγγιση.

29. Αλεξάνδρα Τσόδουλου: Πραγματικότητες της σύγχρονης οικονομικής κρίσης.

30. Μαρία Χατζηνάκου: Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο Σικάγο των Η.Π.Α.. Η ελληνική παιδεία και οι προοπτικές της.

31. Χαλίλι

32. Νικηφόρος Γκουρομέτσιος

33. Γκρέμου Ευαγγελία 

34. Νίκος Θεοδοσίου

35. Αθανασία Κατσιγιάννη

36. Χαρ. Μαργαρίτης

Σημ: Θα αναρτηθούν και άλλες μεταπτυχιακές εργασίες, μετά την ολοκλήρωση των θεμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου